مدیران ستاد گروه

حسین نصرتی رییس هیئت مدیره گروه
مسعود فضیلی مدیر عامل گروه و نایب رییس هیئت مدیره
مصطفی احمدی دانش آشتیانی عضو هیئت مدیره گروه
امیر اسکافی مدیر طرح و برنامه گروه
محمدرضا چکینی مدیر مالی گروه
حسن کریمی مدیر پژوهش و نوآوری گروه

مدیران عامل شرکت های تابعه

وحید شیخ زاده مدیر عامل شرکت فکور صنعت تهران
مهرداد کارشناس مدیر عامل شرکت کیهان تجارت دایا
احمد ایرانی مدیر عامل شرکت ماشین سازی ویژه
علی هراتیان مدیر عامل شرکت فکور مغناطیس اسپادانا
مجید فتحی مدیر عامل شرکت تیو انرژی
منصور حمزه مدیر عامل شرکت نماد صنعت سدید
احمد شکری مدیر عامل شرکت کیمیا سامانه سبز
هادی دانش مدیر عامل شرکت کیمیا سامانه زمرد ایرانیان
ارد بیطرف مدیر عامل شرکت مس کاوان عباس آباد
عباس نبی الهی مدیر عامل شرکت پایا زرند
قاسم اسدی مدیر عامل شرکت راهبر فرآیند سیرجان
محمدرضا حاجیوند مدیر عامل شرکت سداد ماشین